Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει, ότι το www.stat.net.gr καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες του σωματείου, αναστέλλονται οριστικά.
Όπως είναι γνωστό, το σωματείο μας, δεν χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαΐκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά στηρίζει τις δράσεις του μόνο σε χορηγίες και δράσεις της εταιρικής ευθύνης των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε ανυπέρβλητα προβλήματα στην χρηματοδότηση και την υποστήριξη των δράσεων μας. Έτσι, και αφού αποφασίσαμε να μη υποβαθμίσουμε την ποιότητα των από εμάς παρεχόμενων υπηρεσιών, αναστέλλουμε τη λειτουργία των δράσεων μας.

Μετά από 18 χρόνια λειτουργίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό μας, εταιρείες, οργανισμούς αλλά και μέλη της κοινωνίας.

Με εκτίμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών